076 788 88 30

Din specialist för botox i Norrköping​

Din specialist för botox i Norrköping​

Bästa metoden för ett yngre utseende

Med åldern förändras vår kropp och ansikte. Vår hud blir slappare, vi får bekymmersrynkor mellan ögonen, smårynkor runt munnen, i pannan och kråksparkar kring ögonen. Att känna sig lika ung på utsidan som insidan kan vara ett skäl till att vilja prova botox, som är effektivt mot rynkor. Det är också en effektiv behandling för dig som lider av svettningar och spänningshuvudvärk. Det kan även ha god effekt för dig som lider av migrän, men vi kommenderar dig att göra en utredning hos exempelvis en neurologisk klinik först.

Med åldern förändras vår kropp och ansikte. Vår hud blir slappare, vi får bekymmersrynkor mellan ögonen, smårynkor runt munnen, i pannan och kråksparkar kring ögonen. Att känna sig lika ung på utsidan som insidan kan vara ett skäl till att vilja prova botox, som är effektivt mot rynkor. Det är också en effektiv behandling för dig som lider av svettningar och spänningshuvudvärk. Det kan även ha god effekt för dig som lider av migrän, men vi kommenderar dig att göra en utredning hos exempelvis en neurologisk klinik först.

Vad är botox?

Botulinumtoxin, det vi kallar för botox, är ett muskelavslappnande ämne som produceras av levande organismer. Toxinet används både i medicinska och estetiska syften. På Zaar Care Clinic använder vi ett av marknadens bästa; Bocouture, godkänt för skönhetsbehandlingar. Vanliga behandlingsområden är bekymmersrynkor (de rynkor som uppstår mellan ögonen (glabella), rynkor i pannan (frontalis), smårynkor runt munnen (peri orala)eller så kallade kråksparkar som uppstår vid ögonens utkanter. Även de strama stråken som uppstår på halsen kan behandlas med Botox, med bra resultat. Andra behandlingar med botox är läppar som också ger ett lyckat resultat exempelvis vid rökrynkor samt om man önskar ett litet mer ”put” på sin överläpp, vilket med fördel kan kombineras vid behandling med fillers.

Vi rekommenderar dig att prata med oss för råd om vilken behandling som passar dig bäst. Gå gärna in på Instagram och se våra bilder från olika behandlingar innan du bestämmer dig. Effekten av botox är att du ser piggare och fräschare ut. Din rörelseförmåga och mimik förändras inte, och det påverkar inte heller hudens känslighet för beröring. En av fördelarna med Botox är också att själva medlet försvinner redan efter något dygn, medan effekten kvarstår. Musklerna i det injicerade området slappnar av och du kommer se ett fint resultat redan efter ett par veckor.
Botulinumtoxin, det vi kallar för botox, är ett muskelavslappnande ämne som produceras av levande organismer. Toxinet används både i medicinska och estetiska syften. På Zaar Care Clinic använder vi ett av marknadens bästa; Bocouture, godkänt för skönhetsbehandlingar. Vanliga behandlingsområden är bekymmersrynkor (de rynkor som uppstår mellan ögonen (glabella), rynkor i pannan (frontalis), smårynkor runt munnen (peri orala)eller så kallade kråksparkar som uppstår vid ögonens utkanter. Även de strama stråken som uppstår på halsen kan behandlas med Botox, med bra resultat. Andra behandlingar med botox är läppar som också ger ett lyckat resultat exempelvis vid rökrynkor samt om man önskar ett litet mer ”put” på sin överläpp, vilket med fördel kan kombineras vid behandling med fillers.

Vi rekommenderar dig att prata med oss för råd om vilken behandling som passar dig bäst. Gå gärna in på Instagram och se våra bilder från olika behandlingar innan du bestämmer dig. Effekten av botox är att du ser piggare och fräschare ut. Din rörelseförmåga och mimik förändras inte, och det påverkar inte heller hudens känslighet för beröring. En av fördelarna med Botox är också att själva medlet försvinner redan efter något dygn, medan effekten kvarstår. Musklerna i det injicerade området slappnar av och du kommer se ett fint resultat redan efter ett par veckor.

Vilka områden kan behandlas?

Behandling med botox görs för att föryngra områden kring

• Bekymmersrynkor 

• Rynkor i pannan 

• Smårynkor runt munnen 

• Kråksparkar (vid ögonens utkanter) 
• Ögonbryn 
• Hals 
• Läppar (kombineras ofta vid fillers)

Behandling med botox görs för att föryngra områden kring

• Bekymmersrynkor 

• Rynkor i pannan 

• Smårynkor runt munnen 

• Kråksparkar (vid ögonens utkanter) 
• Ögonbryn 
• Hals 
• Läppar (kombineras ofta vid fillers)

Hur går behandlingen med botox till?

Först desinficeras injektionsområdet. Med en tunn nål injiceras därefter små doser under huden. Det får musklerna (som bildar rynkor) att slappna av vilket gör att området blir slätare. Först desinficeras injektionsområdet. Med en tunn nål injiceras därefter små doser under huden. Det får musklerna (som bildar rynkor) att slappna av vilket gör att området blir slätare.

Vid behov ges bedövning. Efter behandlingen kan du återgå till dina aktiviteter. De första resultaten visar sig inom två till fem dagar, och effekten kvarstår mellan tre till sex månader, innan det är dags för ny behandling. Efter injektionen stannar själva medlet kvar i kroppen cirka ett dygn innan det försvinner. Vid behov ges bedövning. Efter behandlingen kan du återgå till dina aktiviteter. De första resultaten visar sig inom två till fem dagar, och effekten kvarstår mellan tre till sex månader, innan det är dags för ny behandling. Efter injektionen stannar själva medlet kvar i kroppen cirka ett dygn innan det försvinner.

Först desinficeras injektionsområdet. Med en tunn nål injiceras därefter små doser under huden. Det får musklerna (som bildar rynkor) att slappna av vilket gör att området blir slätare.

Först desinficeras injektionsområdet. Med en tunn nål injiceras därefter små doser under huden. Det får musklerna (som bildar rynkor) att slappna av vilket gör att området blir slätare.


Vid behov ges bedövning. Efter behandlingen kan du återgå till dina aktiviteter. De första resultaten visar sig inom två till fem dagar, och effekten kvarstår mellan tre till sex månader, innan det är dags för ny behandling. Efter injektionen stannar själva medlet kvar i kroppen cirka ett dygn innan det försvinner.

Vid behov ges bedövning. Efter behandlingen kan du återgå till dina aktiviteter. De första resultaten visar sig inom två till fem dagar, och effekten kvarstår mellan tre till sex månader, innan det är dags för ny behandling. Efter injektionen stannar själva medlet kvar i kroppen cirka ett dygn innan det försvinner.

Att tänka på innan en behandling med botox

• Du ska vara frisk, inte har en infektion, feber eller sjukdomskänsla i kroppen

• Ingen aktiv acne eller kvissla vid området som ska injiceras

• Inte har Herpes eller impetigoinfektion (svinkoppor) vid injektionsområdet

• Inte vara gravid eller amma

• Välj en dag då du inte ska träna

Äter du Voltaren, Magnecyl, Ipren eller liknande är risken för blåmärken större där behandlingen utförs.

  • Du ska vara frisk, inte har en infektion, feber eller sjukdomskänsla i kroppen

  • Ingen aktiv acne eller kvissla vid området som ska injiceras

  • Inte har Herpes eller impetigoinfektion (svinkoppor) vid injektionsområdet

  • Inte vara gravid eller amma

  • Välj en dag då du inte ska träna

Äter du Voltaren, Magnecyl, Ipren eller liknande är risken för blåmärken större där behandlingen utförs.

Att tänka på efter din behandling med botox

Att tänka på efter din behandling med botox

• Efter en behandling är det viktigt att du inte masserar det behandlade området under de kommande 24 timmarna 

• Du ska även hålla dig upprätt de första fyra timmarna efter en behandling och inte lägga dig ner 

• Undvik träning eller annan aktivitet, bad och bastu det första dygnet (24 timmar). 

• Vid behov kan du ta Paracetamol (Alvedon, Panodil t ex) 

• Undvik att ta på det behandlade området första dygnet vilket annars innebär en ökad risk för hudinfektion.

  • Efter en behandling är det viktigt att du inte masserar det behandlade området under de kommande 24 timmarna
  • Du ska även hålla dig upprätt de första fyra timmarna efter en behandling och inte lägga dig ner 
  • Undvik träning eller annan aktivitet, bad och bastu det första dygnet (24 timmar). 
  • Vid behov kan du ta Paracetamol (Alvedon, Panodil t ex)
  • Undvik att ta på det behandlade området första dygnet vilket annars innebär en ökad risk för hudinfektion.

Finns det biverkningar vid botoxbehandlingar?

Lokal rodnad med smärta och viss svullnad är relativt vanligt i samband med behandling av botox. Det är vanligtvis övergående och brukar i regel upphöra inom 24 timmar. Viss svullnad med smärta kan även finnas kvar några dagar. Om svullnaden inte minskar ska du kontakta din behandlare som då får följa upp det. Ansiktet består av många fina kärl som ibland perforeras vid stick och då bildas ett blåmärke, som brukar försvinna efter några dagar. Ibland kan klåda vid injektionsstället uppstå. Om det samtidigt uppstår en ökad rodnad/svullnad runt området, med eller utan smärta som ökar i intensitet, så är det viktigt att du kontaktar din behandlare. Allergi mot botox är väldigt ovanligt, men det kan förekomma och då behöver korrekt behandling sättas in. Din behandlare ska ha dessa läkemedel tillgängliga på kliniken. En del personer kan ibland uppleva en viss tyngdkänsla och spänning vid behandling främst av panna, särskilt om man tidigare inte fått behandling. Därför är det viktigt att anpassa dos och placering av botoxet korrekt för att minska dessa besvär. Besvären brukar minska efter några dagar, och är helt ofarligt. Hur länge en eventuell tyngdkänsla upplevs är individuellt. Man ska alltid kunna känna att man kan vända sig till sin behandlare om man har frågor eller känner oro. ​
Lokal rodnad med smärta och viss svullnad är relativt vanligt i samband med behandling av botox. Det är vanligtvis övergående och brukar i regel upphöra inom 24 timmar. Viss svullnad med smärta kan även finnas kvar några dagar. Om svullnaden inte minskar ska du kontakta din behandlare som då får följa upp det. Ansiktet består av många fina kärl som ibland perforeras vid stick och då bildas ett blåmärke, som brukar försvinna efter några dagar. Ibland kan klåda vid injektionsstället uppstå. Om det samtidigt uppstår en ökad rodnad/svullnad runt området, med eller utan smärta som ökar i intensitet, så är det viktigt att du kontaktar din behandlare. Allergi mot botox är väldigt ovanligt, men det kan förekomma och då behöver korrekt behandling sättas in. Din behandlare ska ha dessa läkemedel tillgängliga på kliniken. En del personer kan ibland uppleva en viss tyngdkänsla och spänning vid behandling främst av panna, särskilt om man tidigare inte fått behandling. Därför är det viktigt att anpassa dos och placering av botoxet korrekt för att minska dessa besvär. Besvären brukar minska efter några dagar, och är helt ofarligt. Hur länge en eventuell tyngdkänsla upplevs är individuellt. Man ska alltid kunna känna att man kan vända sig till sin behandlare om man har frågor eller känner oro. ​

Läkare förskriver botox, som är ett läkemedel, och det är därför endast legitimerad personal såsom sjuksköterskor, läkare eller tandläkare som får injicera det. En läkare ska alltid finnas kopplad till verksamheten och du ska även försäkra dig om att även personalen är certifierade, helst genom Estetiska Injektionsrådet, vilket är en trygghet för dig som kund. Vidare ska verksamheten vara anmälda till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och självklart ska där också finnas en försäkring som täcker din behandling.

Läkare förskriver botox, som är ett läkemedel, och det är därför endast legitimerad personal såsom sjuksköterskor, läkare eller tandläkare som får injicera det. En läkare ska alltid finnas kopplad till verksamheten och du ska även försäkra dig om att även personalen är certifierade, helst genom Estetiska Injektionsrådet, vilket är en trygghet för dig som kund. Vidare ska verksamheten vara anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och självklart ska där också finnas en försäkring som täcker din behandling. ​

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial